Työterveyshuoltopalvelut

Työterveyshuollon toiminta on työkykyä edistävää, ylläpitävää ja palauttavaa toimintaa. Työterveyshuollon tavoitteena on yhdessä työnantajan ja työntekijöiden kanssa edistää työn ja työympäriston terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kehittää työyhteison toimintaa. Lisäksi työterveyshuolto tukee ja edistää työntekijoiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa ja ehkäisee työhön liittyvia sairauksia ja tapaturmia

Työterveyspalvelumme:

 • Työterveyslääkärien vastaanotot
 • Työterveyshoitajien vastaanotot
 • Työfysioterapeutin palvelut
 • Terveystarkastukset
 • Sairausvastaanotot
 • Työpaikkaselvitykset
 • Työkyvyn tukeminen
 • Työn kuormitus- ja vaara-analyysit
 • Laboratoriopalvelut
 • Röntgenpalvelut
 • Ensiapukoulutus
 • Neuvonta ja ohjaus
 • Työterveyspsykologin palvelut

Toiminta:

Työterveyshuollon toiminta työpaikalla perustuu tarvelähtöisyyteen. Tämä edellyttää toiminnan suunnittelua yhteistyössä työpaikan edustajien kanssa. Yrityksen työterveyshuollon toiminta voidaan sopia ns. lakisääteisenä, ennaltaehkäisevänä työterveyshuoltotoimintana (korvausluokka I) tai kokonaisvaltaisena, sairaanhoidon sisältävänä työterveyshuoltotoimintana (korvausluokka II). Lakisääteisen työterveyshuoltotoiminnan sisältöön vaikuttaa työpaikan toimiala. Yhdessä työnantajan kanssa määrittelemme työterveyshuollon sisällön ja mahdolliseen sairaanhoitoon kuuluvat palvelut.